Vad är content marketing? – Varierat men uppdaterat innehåll

Content marketing, är med ett annat ord ”innehållsmarknadsföring”. Syftet med content marketing är att fånga företagets målgrupp genom att förse kunderna med bra content (innehåll). Genom att skapa bra content kan företag skapa ett förtroende och förhoppningsvis en lojalitet ut mot kund. Det spelar ingen roll om du har ett litet eller stort företag, content är lika viktigt oavsett.

Publicera rätt innehåll – Få en bättre relation mellan företag och kund

Att göra en analys om kunder där man går igenom relevans och intresse behövs för att kunna skapa rätt innehåll som är intressant för just din målgrupp. Kunder är idag mer kräsna över vad man får ut av företagen, vilket gör det extra viktigt att anpassa sig.

4 steg för att skapa en bra contentstrategi

Vad ska verksamheten uppnå?
– Skapa realistiska mål och nå dessa

Det finns olika sätt att se på mål inom content. En sak kan vara att ta en ledande position på marknaden. Här bör man arbeta mot en bättre varumärkesuppbyggnad och ge information och kunskap till kunder. Är verksamhetens målsättning att sälja mer, kanske samarbete med influencers, genom förtroende och bra content är en bra tanke för att lyckas.

Vart finns dina kunder?
- Prioritera kanaler, format och aktiviteter

Eftersom kunder alltid vill ha uppdaterad information är det viktigt att du även tänker på säsongsbaserad information. All content ska vara relevant och anpassad för kunden oavsett årstid, tid eller aktivitet. Vilken typ av innehåll du producerar beror givetvis på vad du har för verksamhet och det är alltid bra att ställa sig frågan om vad kunderna eftersträvar för information. Detta för att få ut rätt content på rätt plats.

Bygg långsiktiga relationer
– Följ din kund

Talar man om content marketing handlar området till största delen om att skapa bra innehåll, men också försöka bygga långsiktiga relationer med kunder. Som företag är det därför väldigt viktigt att följa prospects, leads och kunder på resan. Genom de digitala kanalerna kan ni enkelt få ut vilka kunder som visar intresse för vad och därefter anpassa all content för att göra den mer personlig.