Vad är webbutveckling? – Backend- och frontendutveckling

Webbutveckling är ett samlingsnamn för delen som berör den tekniska delen av uppbyggnaden av hemsidan. Exempelvis skapa bildspel, kalenderfunktioner, menyer etc. Denna del kallas också för ”backend-utveckling”, alltså det som händer ”bakom hemsidan”. Pratar man dock om webbdesign så är det front-end som är i frågan. Alltså utseende/layout och hur hemsidan ser ut.

Varför webbutveckling?

Idag lever vi ett informationsrikt samhälle där saker och ting ska gå fort och smidigt. Det finns ett ordspråk på webben som lyder – ”syns du inte, finns du inte”.

Detta är en liten sanning i sig, då du måste ha en bra hemsida för att kunderna ska bli intresserade.

Långsam hemsida – Hur mycket påverkar det

Statistik visar att 53% överger en hemsida om det tar längre än 3 sekunder. Detta leder då också till mindre konvertering. Det är därför viktigt att hålla koll på vad som tynger ner hemsidan. Dels genom det tekniska, genom exempelvis bilder och onödiga tunga element.

Vad gör en webbutvecklare?

Webbutvecklarens arbete är programmering av ”backend-uvecklingen”, vilket som tidigare nämnts som funktioner på en hemsida som inte alltid syns. På mindre företag där resurserna inte riktigt finns, jobbar även webbutvecklarna med front-end, alltså design och det som syns på sidan.